Gdzie znajdują zastosowanie coalescence separators?

Gdzie znajdują zastosowanie coalescence separators?

Każdego dnia trafiają do ścieków miliony litrów wody zanieczyszczonej różnymi substancjami. Deszcz zmywa z dróg i autostrad resztki olejów i paliw, do kanalizacji trafiają też ścieki z myjni, warsztatów i wielu zakładów. Przeczytaj artykuł i znajdź rozwiązanie tego problemu do swojej firmy.

Jak można zapobiec przedostawaniu się zanieczyszczeń ropopochodnych do zbiorników wodnych?

Jedną z metod oczyszczania ścieków, szczególnie skuteczną przy separacji zawiesin, tłuszczów i substancji oleistych, jest flotacja. Na rynku pojawiły się urządzenia oparte nie tylko tej metodzie, ale też na zjawiskach sedymentacji, czyli opadania cięższych cząstek na dno i koalescencji polegającej na łączeniu się maleńkich drobinek olejów w większe, łatwiejsze do wychwycenia grudki. Metody te, połączone razem, dają doskonałe rezultaty.

Czym są te urządzenia?

Są to separatory substancji ropopochodnych, z j. ang. coalescence separators, do nabycia w wielu wersjach. W ofercie producentów jest sprzęt ze specjalnie zaprojektowanymi, wykonanymi na drukarkach 3D filtrami z tworzywa PET pochodzącego z recyklingu. Niektóre zbiorniki są zintegrowane z osadnikami lub by-passami.

Czy budowa separatorów jest skomplikowana?

Są to proste urządzenia składające się ze zbiorników z wlotem i wylotem oraz z filtrów, w tym lamelowych. Wyposażono je w automatyczne zamknięcia, których zadaniem jest niedopuszczenie do przelania się wody z substancjami ropopochodnymi. Korpusy tych wyrobów mogą być wykonane z wysokiej klasy żelbetu odpornego na siarczany, mróz oraz inne czynniki i wyposażone we włazy żeliwne czy najazdowe pokrywy. Na rynku są też separatory ze zbiornikami z poliestru wzmacnianego włóknem szklanym. Ich atutami są:

  • brak konieczności wykonania murów oporowych,
  • możliwość stworzenia instalacji naziemnej, wolnostojącej,
  • całkowita szczelność.

Należy jednak pamiętać, że pokrywy tych pojemników nie są odporne na nacisk.

Sprawdź oferty

Chcesz zadbać o środowisko i szukasz sposobu oczyszczania wody? Zapoznaj się z rozwiązaniami najlepszych producentów, dostępnymi online.