Do czego służą rozwiązania o angielskiej nazwie coalescence separators?

Do czego służą rozwiązania o angielskiej nazwie coalescence separators?

Polscy konstruktorzy nieustannie pracują nad znalezieniem odpowiednich rozwiązań pomagających chronić środowisko przed różnymi niebezpiecznymi substancjami, w tym ropopochodnymi, które, trafiając do zbiorników wodnych, niszczą w nich życie. Dowiedz się z tekstu poniżej, co pozwoli zapobiec zatruciu nimi wód.

Czym są separatory substancji ropopochodnych?

Są to specjalistyczne urządzenia montowane w gruncie lub wolnostojące, dzięki którym możliwe jest oddzielenie cząstek olejów i smarów od wody ściekowej. Mogą być wyposażone w osadnik, ale nie zawsze jest on w nich montowany, natomiast mają zamontowany specjalny filtr o unikatowej budowie i kształcie. Sprzęt ten pozwala także na magazynowanie oddzielonych cząstek. Wykorzystuje się w nim zjawiska:

  • sedymentacji,
  • flotacji,
  • koalescencji, czyli łączenia się mniejszych cząstek oleju w większe.

Zanieczyszczenia zatrzymywane są w zbiornikach, natomiast oczyszczona woda trafia do kanalizacji przez zasyfonowany odpływ.

Gdzie najczęściej wykorzystuje się te separatory?

Rozwiązaniami tymi zainteresowani są nie tylko polscy, ale i zagraniczni klienci, poszukujący coalescence separators  do oczyszczania wód opadowych pochodzących z dróg, autostrad czy parkingów, a także zakładów zajmujących się magazynowaniem i sprzedażą olejów i paliw. Można je też wykorzystać na myjniach i w warsztatach samochodowych, ale z pewnością nie jest to pełna lista.

Od czego zależy efektywność oczyszczania wody?

Na rynku dostępne są różne modele separatorów, dlatego należy zapoznać się z wieloma, aby wybrać właściwy. Można też skorzystać z profesjonalnej porady specjalistów producenta, którzy dopasują produkt do konkretnych potrzeb. Trzeba również dbać o regularne opróżnianie urządzenia z zanieczyszczeń. Wielu producentów uzbraja swoje wyroby w dodatkowe elementy, takie np. jak zestawy pompowe czy alarmy przepełnienia i poziomu zanieczyszczeń. Pragniesz, by Twoja firma działała zgodnie z przepisami i chcesz kupić taki sprzęt? Zapoznaj się z ofertami producentów i wybierz odpowiadający Ci separator.